Vypracovali jsme pro Vás článek, ve kterém si popíšeme vše potřebné o vlhkým zdech, plísních na stěnách a jejich řešení. V první řadě si můžeme vysvětlit proč vlastně zdivo a stěny vlhnou.

Za vším stojí fyzikální jev: Vodní vzlínavost. Je to jev při kterém voda stoupá v kapilárách a v pórech materiálu a tím se přenese do Vašich zdí. Vlhké zdi jsou vhodným domovem pro množství plísní, které se usídlí na stěnách Vašeho obydlí. S výskytem problematických plísní se mnozí z vás už určitě setkali a to ať už přímo či nepřímo ve svém domě nebo v bytě. Výskyt plísní v interiéru zásadním a negativním způsobem ovlivňuje naše zdraví a proto bychom jim v případě jejich výskytu měli věnovat dostatečnou pozornost.

.

vlhnutie stien murov podrezanie plesne  Capillary flow brick

Co vlastně plísně jsou?

Plísně jsou vláknité houby, které produkují spóry. Spóry jsou drobné, velmi lehké a pouhým okem neviditelné rozmnožovací částečky, které jsou uvolňovány do ovzduší a kontaminují další předměty a prostory. Jsou viditelné jako různobarevné nárůsty bílé, žluté, zelené, krémové, modré, černé nebo šedé barvy.

detail plesne  plesen muriva odstranenie plesne v murivu  podrezavanie muriva plesen na stene  stena vlhkost plesen  plesen v rohu

Viník - Nekvalitná izolace nebo žádná izolace

Přibližně do roku 1970 se při stavbě domů používala jako hydroizolace zdiva takzvaný Térový papír, smůla a v některých případech se nepoužila izolace. Térový papír nebyl odolný vůči času a látkám obsažených ve vodě která stoupala ve zdech a tím se postupně rozpadl a zůstal z něj jen rozdrobený písek jak můžete vidět i na fotce.

Těmito trhlinami v starých izolacích se voda šíří dál a stoupá do výšky. Následně vidíme na stěnách vlhké mapy způsobené touto vodní vzlínavostí.

Foto: Rozpadlá stará izolace                                  Foto: Škvára pod starou podlahou bez izolace

poskodena izolacia vlhnutie murov   izolacia podlahy lepenka skvara

Jaké metody odstranění vlhkosti zdí známe ?

Některé jsou 100% a některé skoro 0%

1. Podřezávání zdiva

2. Podsekávání zdiva

3. Vlívání hydroizolace

4. Injektáž zdiva

5. Překrytí sanační omítkou

6. Elektronické zařízení

 

Začneme s nejúčinnější metodou a tou je:

 

1.Podřezaní zdiva s následným vložením hydroizolace.

Jde o okamžité a 100% zastavení vlhnutí zdí s životností více než 100 let.

Při tomto způsobu se začíná určením výšky ve které se bude podřezávat zdivo.

Následně se začne řezat drážka vidiovým nebo diamantovým řetězem v celé šířce zdiva.

Po každém podříznutí metru nebo méně se vloží do řezné spáry 2mm hrubá polyetylénová fólie.

Spára se proti sedání zabezpečí speciálními, různě tlustými plastovými deskovými klíny podle šířky řezu a použité izolace.

Jsou konstruovány na únosnost 500 kg / cm2, každý tak spolehlivě unese desítky tun. Klíny už ve spáře zůstávají.

Vkládané plastové izolace jsou určeny k použití jako zábrany proti vodě i radonu. Mají nejdelší životnost ze všech používaných izolací, jsou velmi pevné a odolné, zcela inertní i proti agresivním solím síranů, dusičnanů a chloridů (bílé výkvěty), které vlhké zdivo často obsahuje a kterým těžko odolávají i nerezové plechy. Řezná spára se pak vyplňuje cementovou maltovou směsí; do hrubých stěn lze v případě potřeby vstřikovat do spáry cementovou směs pod tlakem (čerpadlem). Tímto způsobem se dá zhotovit izolace cihelného zdiva do tloušťky 130 cm.

Díky motorové pile lze podříznutím ošetřit všechny zdi, i štítové, sousedící s jiným objektem, stačí totiž přístup ke zdi z jedné strany. Při správném postupu podřezávání zdiva je vyloučeno jakékoliv sedání, řez neprovázejí žádné otřesy a vibrace, které by mohly objekt poškodit. Tato metoda poskytuje záruku, že nedojde k narušení statiky. Zajímavé je, že zmíněné plastové izolace ve značné míře omezují i ​​vibrace přenášené do budovy například z blízké silniční dopravy.

 

2. Podsekávání zdiva

Při použití nerezových plechů jde také o 100% metodu odstranění vlhkosti.

Při tomto postupu se zarážejí nerezové plechy skrz přes celu stěnu s překrytím několik centimetrů. Menší nevýhodou jsou otřesy které vznikají při zarážení plechů.

Mnoho krát u domů kde jsou stěny z nabíjené hlíny nebo nepálené hlíny je podsekávanie jedinou 100% metodou.

 

3. Vléváním hydroizolace

Tato metoda již nepatří mezi nejlepší způsoby odstraní vlhkosti nakolik má krátkou životnost a zastavení vlhkosti není 100%. Metoda spočívá v tom, že se do zdi vyvrtají otvory v těsné blízkosti do kterých se několik dní vlévá tekutá hydroizolace, která se postupně nasává do zdiva. Po několika dnech izolace vykrystalizuje a vytvoří vodě-odolnou bariéru.

 

4. Injektáž zdiva

Tato metoda také nepatří mezi nejlepší způsoby odstraní vlhkosti nakolik má mnohokrát krátkou životnost a zastavení vlhkosti není 100%.

Je několik způsobů injektáže a ne všechny jsou kvalitní.

Při injektáži záleží na tom jak hustě jsou od sebe navrtané otvory do kterých se napouští hydroizolační látka. Dále záleží na tom, o jakou látku jde nakolik je jich více typů.

Např. Epoxidová, Polyuretanová pryskyřice, akrylátová atd.

Velmi důležitým faktorem je to, zda je to ručně natištěné do děr nebo s tlakovým přístrojem.

Účinek je velmi rozdílný.

No přibližně 50% injektáži je nekvalitních a průsaky se objevují i ​​nadále.

 

5. Překrytí sanační omítkou.

Je to rychlý a levnější způsob no výsledek je minimální. Při tomto způsobu se obije stará omítka do určité výšky a nanese se místo ní nová hydrofobní omítka. Voda zůstává i nadále ve zdech a častou vystoupí ještě vyšší aby se mohla odpařit.

 

6. Elektronické zařízení na odstranění vlhkosti.

Jde o podvod na zákazníka, nakolik se žádného výsledku nedočkáte.

Rekonstrukce starých domů - POZOR!

Pokud jste se rozhodli rekonstruovat starý dům měli byste vědět tyto informace. Mnoho lidí před rekonstrukcí zhodnotilo zdivo na starém domě jako suché a nepotřebné podříznout no po rekonstrukci domu začali stěny prudce vlhnout! Proč? Ve starých domech se často na podlaze nacházejí jen staré dřevěné podlahy pod nimiž je jen škvára nebo písek. Veškerá zemní vlhkost se rovnoměrně odpařuje po celém obsahu podlahy a když stupně do prostoru tak se jednoduše odpaří přes štěrbiny na starých dřevěných oknech. Když po obnově podlahy přijde k jejímu zakrytí dlažbou nebo parketami tak přijde k zastavení odpařování vody z podlahy a veškerá vlhkost začne stoupat do zdí, kde se bude odpařovat. Voda se ze stěn odpaří a nakolik lidé vymění i okna za plastová tak se voda kumuluje v prostorách a mohou se začít tvořit plísně i v horních rozích. Velkou roli hraje i zateplení budovy, které zastaví odpařování vody do vnějšího prostředí.

Proto výrazně doporučujeme zavolat si odborníky před rekonstrukcí domu aby posoudili stav izolace a nezbytná opatření.

 

Objevily se Vám vlhké skvrny kousek nad podlahou?

V některých případech se objeví zákazníkům vlhké skvrny (mapy) několik centimetrů nad podlahou. Mnoho z nich neví pochopit jak to je možné, že těsně nad podlahou je stěna suchá a skvrny se objeví až o několik centimetrů výše.

Příčinou tohoto jevu bývá nanesena sanační omítka nebo jiná hydroizolace od podlahy do určité výšky. Někdy se lidé snaží vlhké stěny zakrýt sanační omítkou proto aby se zbavili vlhkých stěn. Toto řešení je bohužel neúčinné, protože voda ve stěně bude stoupat tolikrát dokud se neodpaří. Čili v praxi to vypadá tak že přesně na ukončenou sanační omítkou se vytvářejí mokru mapy a skvrny, kde se voda odpařuje.

 

Odkopali jste dům, vložili nopové fólie a stěny jsou stále vlhké?

Při tomto způsobu je třeba brát v úvahu to, že obložení základů domu nopovou fólii je jen zamezení vlhkosti způsobenou deštěm.

Přirozená zemská vlhkost, spodní voda se i tak dostanou do základů kde budou vzlínat do stěn a zdí.

Dalším problémem je špatně ukončena nopová fólie nad úrovní terénu. Mnoho lidí vyvede nopové fólie nad terén, kde je volně odstávající a při dešti se veškerá voda stékající po stěně dostane za fólii a začne stoupat do stěn.

 

Dům na kopci může také vlhnout.

Běžně se v praxi setkáváme se zákazníky, kteří nechápou jak je možne aby jejich dům na kopci vlhol. Mnohokrát to je způsobeno tím, že pod domem se může nacházet skalnaté nebo nepropustné podloží, po kterém stéká podzemní voda a ta se dostává přes základy domu do zdí.

Typy zdí z nichž se stavěly domy:

Klasická pálená cihla                                                                Cementová cihla                                                                    Dutá pálená cihla                                                      Nepálená tehla - Hliněná cihla

tehlove muriva odstranenie vlhkosti   cementove tehly podrezat vlhek murivo   dute tehly vysusenie muriva   nepalena tehla vlhky dom

Zdivo ze smíšené skály                                                    Škvárobetonové tvárnice                                                         Nabíjená hlína                                                                           Pórobetonové tvárnice

murivo skala podrezavanie   skvarove tvarnice podrezanie uriva   nabijana hlina vlhke steny   porobeton tvarnice podrezanie murov