Naše společnost nabízí realizaci kvalitních vápenocementových omítek nanášených strojním zařízením.

Všechny dokončovací práce jsou realizovány profesionálními rotačními hladičkami a povrch je dokonale rovný.

Používáme omítku od společnosti BAUMIT typ: MPi 25.

Naše práce je založena především na kvalitě provedených prací. Velký důraz klademe na předúpravu objektu, která zabere 1 až 2 pracovní dny.

Při předúpravě se v prvním kroku olepí všechny okenní rámy apu listama a přilepí fólie tak, aby se zamezilo jakémukoliv styku stříkané omítky s povrchem okna.

 vyrp11 561Okenny profil APU detail

Následně se osadí kovové rohovníky na všechny vnější rohy včetně okenních špalet, komínu a jiných stavebních částí.

Rohovníky jsou vyrovnané do přesně svislé polohy ve dvou osách.

Všechny přechody mezi různými typy zdiva jsou preklebrované s armovací síťkou. Na betonové části je nanesen beton kontakt.

Po důkladné předúpravě začne strojově omítat plocha. První vrstva je nanesena a stažena na hrubě. Druhá vrstva je detailová a je zašuchaná rotačními hladičkami.

Po skončení prací následuje dokončovací a úklidové práce. Prostory předáváme kompletně ukončeny a vyčištěny.

Kompletní cena realizace za m2 je 16 € s DPH (cena je včetně materiálu, špalet, rohovníků, apu lišt, fólií a jiných potřebných materiálů)

 

     20180208 081148 600          20180208 081157 600