RODINNÉ DOMY

Rodinný dom v rakúskej obci Maria Enzersdorf.

Kompletné podrezanie rodinného domu v obci Maria Enzersdorf. V rámci projektu boli po technickej stránke vyriešené aj podlahy v celom objekte.

 

Rodinný dom v obci Borský Svätý Jur.

Úplné podrezanie rodinného domu v Borskom Svätom Jure.

Rodinný dom v obci Tešedíkovo.

Úplné podrezanie rodinného domu v Tešedíkove.

Rodinný dom v obci Veľké Dvorníky.

Úplné podrezanie rodinného domu vo Veľkých Dvorníkoch.

Rodinný dom v obci Černík.

Úplné podrezanie rodinného domu vo Veľkých Dvorníkoch.

 

Rodinný dom v obci Brodské.

Úplné podrezanie rodinného domu v Brodskom.

Rodinný dom v obci Ďurčiná.

Úplné podrezanie rodinného domu v Ďurčinej.

Rodinný dom v obci Hanušovce nad Topľou.

Úplné podrezanie rodinného domu v Hanušovciach.

Rodinný dom v obci Hody.

Úplné podrezanie rodinného domu v Hodoch.

Rodinný dom v obci Martin, Záturčie.

Úplné podrezanie rodinného domu v Martine.

Rodinný dom v obci Neded.

Úplné podrezanie rodinného domu v Nedede.

Rodinný dom v obci Rumanová.

Úplné podrezanie rodinného domu v Rumanovej.

Rodinný dom v obci Sliepkovce.

Úplné podrezanie rodinného domu v Sliepkovciach.

 

Rodinný dom v obci Turá Lúka.

Čiastočné podrezanie rodinného domu v Turej Lúke.

 

Kamenné rodinné domy v chorvátskej obci Bakarac.

Úplné podsekanie muriva na dvoch kamenných domoch. 

Rodinný dom v rakúskej obci Loebendorf.

Kompletné podrezanie rodinného domu. 

 

Rodinný dom v rakúskej obci Neunkirchen.

Kompletné podrezanie rodinného domu. 

Rodinný dom v rakúskej obci Perchtolsdorf.

Kompletné podrezanie rodinného domu. 

Rodinný dom v rakúskej obci Spannberg.

Kompletné podrezanie rodinného domu.

 

Rodinný dom v obci Selice.

Kompletné podrezanie rodinného domu. Murivo bolo zo škvárobetónových tvárnic a tehlového muriva.

 

Rodinný dom v obci Komjatice.

Kompletné podrezanie rodinného domu. Murivo bolo z pálenej tehly.

Rodinný dom v obci Muránska Dlhá Lúka.

Kompletné odizolovanie rodinného domu pomocou zarážania nerezových plechov s bočnými zámkami.

Rodinný dom v obci Machulince.

Kompletné podrezanie domu. Murivo bolo zo škvárobetónových tvárnic.

Rodinný dom v obci Ivánka pri Dunaji.

Kompletné podrezanie rodinného domu s tehlovým murivom.

 

Rodinný dom v obci Bojná, časť Malé Dvorany.

Kompletné podrezanie rodinného domu s tehlovým murivom.

Rodinný dom v obci Čaradice.

Kompletné podrezanie rodinného domu s tehlovým murivom.

 

Podrezanie prístavby rodinného domu v Šali.

Čiastočné podsekanie muriva antikorovými plechmi. 

Rodinný dom v Rakúsku v meste Schwechat.

Išlo o podrezávanie rodinného domu v radovej výstavbe. Dom bol z tehlového muriva. 

 

Rodinný dom v Lúčenci.

Podrezávanie domu s následným vložením PE fólie ktorá bola pred vložením ohybaná v thermoohýbačke.

Tento postup služil pre jednoduché napojenie vodorovnej izolácie.

Rodinný dom v Nových Zámkoch.

Izolácia muriva pomocou chrómniklových plechov.

Rodinný dom v rakúskom Dittersdorfe.

 

Rodinný dom v Senici.

Podrezávanie tehlového muriva lepeného hlinou.

 

Rodinný dom v Čečejovciach.

Úplné podrezanie rodinného domu s tehlovým murivom.

 

Rodinný dom v Slovenskom Grobe.

 

Rodinný dom v Ivánke pri Dunaji.

Búracie práce a podrezávanie tehlového muriva.

 

Rodinný dom vo Veľkých Bieliciach.

Kompletné podrezanie rodinného domu.

Rodinný dom v Komoči.

Úplné podrezanie rodinného domu s tehlovým murivom.

Rodinný dom v Pribete.

Úplné podrezanie rodinného domu s tehlovým murivom.

 

Rodinný dom v Skalici.

Úplné podrezanie rodinného domu s tehlovým murivom.

 

Podrezávanie rodinného domu v obci Brezno:

Podrezanie rodinného domu vo Vlčkovciach

 

Podrezávanie rodinného domu v Nevericiach 

Podrezávanie muriva na rodinnom dome v Zemnom s následným zapucovaním drážky sanačnou omietkou