HISTORICKÉ BUDOVY A SAKRÁLNE STAVBY

Realizácia kompletnej sanácie muriva Justičného paláca v Nitre.

Viac ako 1500 bežných metrov stien hrubých 1m podrezávaných s diamantovými lanovými pílami.

Podrezávané murivo bolo 1 až 4m pod úrovňou terénu, kde bol potrebný výkop a zvislá izolácia muriva PE fóliou.

V objekte boli dodržiavané vysoké nároky na postup prác nakoľko sa pracovalo aj v časti väznice a eskortných miestností.

Celý objekt sa realizoval bez obmedzenia prevádzky súdu.

 

 

Čiastočné podrezávanie muriva na neogotickom kaštiely v Galante.

Na kaštiely bola robená injektáž muriva, ktorá nebola funkčná.  Boli sme zavolaný aby sa murivo riadne podrezalo.

Murivo bolo podrezané diamantovou lanovou pílou s následným vložením PE izolácie.

 

Historická budova v meste Stronsdorf.

Kompletné podrezanie budovy. 

 

Podrezávanie kultúrnej pamiatky Dom Karólyi v obci Zemné:

 

 

Farnosť na Starých Horách.

Reznie meter hrubého kamenného muriva pomocou píly na diamantové lano.